Galeri Persidangan Kebangsaan GC Ke-8

27 September 2010
 (Akademi Kenegaraan, Biro Tatanegara, Jalan Belamy, Kuala Lumpur)


28 September 201029 September 2010
(Akademi Kenegaraan, Biro Tata Negara dan Hotel Seri Pacifik, Kuala Lumpur)
30 September 2010
(Akademi Kenegaraan, Biro Tatanegara, Kuala Lumpur)